Plase pescaresti prin fonduri UE – POPAM 2014 – 2020

Au fost publicate versiunile consultative ale Ghidului Solicitantului – PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014 – 2020

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii și locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. 8416/25.11.2015 și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

Masura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit – Prioritatea Uniunii Europene 1

PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ŞI BAZAT PE CUNOAŞTERE.

Masura I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi.

Obiectiv specific 1.4 – Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru.

Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor și a deșeurilor marine

Masura II.2: Investiții productive în acvacultura.

Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor.

STIMULAREA ACVACULTURII DURABILE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENTE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOARE, COMPETITIVE ŞI BAZATE PE CUNOAŞTERE.

Activități eligibile:

– Investiții productive în acvacultură, inclusiv modernizarea fermelor de acvacultură, inclusiv îmbunătățirea condițiilor de lucru și de siguranță a lucrătorilor din sectorul acvaculturii;
– Diversificarea producției de acvacultură și a speciilor de cultură;
– Diversificarea surselor de venituri și creșterea profitabilității fermelor prin dezvoltarea turismului și pescuitului recreativ/sportiv.

– Achizitionarea de plase de pescuit profesionale, viviere, navod pescaresc, setca, etc.

Plase de pescuit si alte echipamente pescaresti prin fonduri europene

Multi dintre partnerii nostri sunt fime care au in administrare si exploatare lacuri, balti sau pescuiesc pe Marea Neagra.  Prin programele de finantare oferite de Uniunea Europeana, ei au achizitionat navoade, viviere, setci si alte plase de pescuit industrial.

Suntem alaturi de dumneavoastra si va sprijinim cu toata experianta si priceperea noastra, oferindu-va produse din plasa croite pe necesitatile voastre.

Masura 2.1. Investitii productive în acvacultura

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020

http://www.ampeste.ro/popam-2014-2020/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime-2014-2020.html

http://www.madr.ro/docs/popam/2015/Programul-Operational-pentru-Pescuit-si-Afaceri-Maritime-2014-2020-aprobat-CE.pdf

http://www.madr.ro/docs/popam/2015/Programul-Operational-pentru-Pescuit-si-Afaceri-Maritime-2014-2020-aprobat-CE.pdf

 

Va ajutam?
Buna ziua, doriti informatii suplimentare?
Powered by